Usługi


Bazując na naszej wiedzy i doświadczeniu proponujemy kompleksowe usługi związane z oferowanymi technologiami, w tym pełen outsourcing w zakresie zarządzania i eksploatacji systemów, wsparcia techniczego oraz obsługi incydentów.

Dodatkowo świadczymy zaawanasowane usługi w obszarach:
  • Testów penetracyjnych aplikacji webowych
  • Testów penetracyjnych wewnętrznych i zewnętrznych
  • Symulacji ukierunkowanego ataku hakerskiego
  • Audytów bezpieczeństwa czynnika ludzkiego
  • Audytów bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych i sieci wirtualnych (VPN)
  • Audytów bezpieczeństwa aplikacji mobilnych
  • Audytów bezpieczeństwa konfiguracji urządzeń sieciowych i systemów operacyjnych
  • Audytów bezpieczeństwa systemów przemysłowych
  • Audytów zgodności z normą ISO 27001