Trend Micro
Trend Micro chroni przedsiębiorstwa – począwszy od chmury, aż po urządzenia mobilne. Jako największy dostawca wyspecjalizowany w IT oraz uznany lider w dziedzinie bezpieczeństwa serwerów i wirtualizacji, Trend Micro ma wyjątkowe możliwości pomocy firmom w maksymalnym wykorzystaniu zalet wirtualizacji i przetwarzania w chmurze. Ponadto, firma rozwiązuje problemy biznesowych takie jak konsumeryzacja informatyki, utrzymanie zgodności z przepisami, walka z zaawansowanymi zagrożeniami trwałymi (APT – advanced persistent threats) oraz obniżenie kosztów posiadania zabezpieczeń czy zarządzania nimi.
W ramach kompleksowej strategii ochrony danych, firma Trend Micro dostarcza rozwiązania w koncepcji Custom Defense. Oznacza to, że adresowana jest ochrona w zakresie:
  • Kompleksowej ochrony stacji końcowych przed złośliwym kodem/oprogramowaniem, uruchamianiem aplikacji, ochroną przed podatnościami usług, wyciekiem danych, podłączaniu nieznanych urządzeń. Zapewnienie poufności danych poprzez pełne szyfrowanie stacji i plików.
  • Ochrony na poziomie sieciowym, analiza ruchu webowego i wiadomości pocztowych w kontekście ochrony przed wyciekiem danych, złośliwego kodu, spamu i reputacji.
  • Analizy i ochrony przed zaawansowanymi nieznanymi atakami ukierunkowanymi, badając min. transmisję sieciową i uruchamianiu nieznanego kodu w izolowanych testowych środowiskach dostosowanych do danej organizacji wraz z integracją bram sieciowych i stacji końcowych.
  • Ochrony środowisk serwerowych, fizycznych i zwirtualizowanych
  • Centralizacji w zarządzaniu i monitorowaniu całego środowiska podległego ochronie
  • Analityki dochodzeniowej na stacjach końcowych