TitusTitus to system przeznaczony do inteligentnej klasyfikacji dokumentów. Jest to unikalne rozwiązanie umożliwiające zaangażowanie użytkowników końcowych w proces klasyfikacji informacji. Produkt zawiera moduły dla pakietu MS Office i MS Outlook, moduł do MS Sharepoint oraz rozwiązania dla systemów mobilnych. Efektem klasyfikacji dokumentów jest ich oznakowanie oraz wzbogacenie o metadane, które mogą być wykorzystywane przez inne systemy (np.: systemy DLP, szyfrowania lub archiwizacji).
 
Filozofia klasyfikacji danych 
Titus opiera się na zaangażowaniu użytkowników końcowych w proces klasyfikacji danych. To użytkownicy mają wiedzę merytoryczną o tym, co jest zawarte w tworzonych przez nich dokumentach. Titus dla MS Office to plug-in, który wymusza lub (w zależności od ustawienia polityk) sugeruje klasyfikację dokumentu w chwili jego zapisu. Przy restrykcyjnej konfiguracji polityk systemu użytkownik nie jest w stanie zapisać dokumentu jeśli nie zostanie on uprzednio sklasyfikowany.
W efekcie klasyfikacji dokument wzbogacany jest o odpowiednie metadane, stopkę, nagłówek i znak wodny.