ThycoticThycotic Secret Server jest wiodącym produktem klasy PIM (Privilege Identity Management).
System charakteryzuje się nowoczesnością, wysoką funkcjonalnością, elastycznością, bardzo przyjaznym interfejsem użytkownika oraz wygodnym modelem licencjonowania. Secret Server umożliwia centralne przechowywanie i zarządzanie dostępami do systemów IT.
 
Najważniejsze funkcje systemu to:
- przechowywanie nazw użytkowników i haseł do systemów IT,
- wsparcie dla wielu platform (urządzenia sieciowe, bazy danych, systemy operacyjne),
- automatyczne wykrywanie zasobów, automatyczna zmiana haseł,
- zarządzanie dostępami kont usług systemowych (wykrywanie, zachowanie zależności, zmiana haseł), - elastyczne polityki,
- opcjonalne wymaganie zatwierdzenia przy dostępie do systemu,
- rozbudowany system logowania zdarzeń,
- automatyczne zestawianie sesji (RDP, PuTTY, Web, custom).