Ochrona infrastruktury krytycznej


Sieci przemysłowe, linie produkcyjne, sieć energetyczna czy stacje uzdatniania wody sterowane są za pomocą specjalistycznych systemów informatycznych, które co do zasady borykają się z tymi samymi problemami, co biurowe systemy IT. Oznacza to, że posiadają szereg słabości (podatności), które mogą zostać wykorzystane do przeprowadzenia skutecznego ataku. Jeszcze kilka lat temu problem nie istniał, gdyż systemy przemysłowe były galwanicznie odseparowane od sieci biurowych i Internetu - dzisiaj sytuacja uległa radykalnej zmianie. Efektywne zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem wymaga dostępu do danych produkcyjnych on-line, co determinuje konieczność połączenia sieci przemysłowych z systemami IT.
Taka sytuacja automatycznie stwarza zagrożenie dla krytycznych aktywów produkcyjnych, czyli podstawy biznesu przedsiębiorstw. W naszej ofercie znajdą Państwo rozwiązania bezpieczeństwa sieciowego kompleksowo adresujące tematykę ochrony środowiska przemysłowego.