NETWORK ANALYSIS & VISIBILTY
Od 2002r. Fidelis Security Systems dostarcza firmom najnowocześniejsze sposoby ochrony istotnych informacji, zapobiegając ich wyciekowi oraz chroniąc przed cyber-atakami. Wykorzystując opatentowana technologie “Deep Session Inspection ™”, Fidelis Extrusion Prevention System® (Fidelis Network™) pracuje na warstwie sieci dając najskuteczniejsza ochronę, możliwość wglądu w aktualny stan bezpieczeństwa oraz umożliwia zatrzymanie niepowołanego ruchu. Instytucje rządowe, wojsko oraz firmy na całym świecie mogą zabezpieczyć w czasie rzeczywistym treści, kontrolować działanie aplikacji, wymusić kodowanie połączenia oraz niwelować zagrożenia nawet na sieciach wielo – gigabitowych.

Kontroluj własną sieć

Będąc zaprojektowanym do obsługi najbardziej wymagających środowisk sieciowych, Fidelis Network jest jedynym rozwiązaniem chroniącym przed wyciekiem danych oraz unieszkodliwiającym ataki na wszystkich portach sieciowych. W przeciwieństwie do innych rozwiązań, Fidelis używa technologii "Deep Session Inspection" i nie wymaga przechwycenia pełnego pliku, by rozpocząć analizę. Już poszczególne części każdej sesji są analizowane, więc jest to jedyne zabezpieczenie chroniące krytyczne dane oraz powstrzymujące cyber - ataki na styku internetowym w sposób efektywny.
 
Fidelis Network 
Fidelis Network udostępnia dbającym o bezpieczeństwo klientom narzędzia umożliwiające zdecydowane wykrywanie, badanie i powstrzymywanie zaawansowanych ataków na każdym ich etapie. Rozwiązanie to analizuje cały ruch w sieci organizacji nawet przy jego klikugigabitowej szybkości i rozpoznaje narzędzia oraz taktyki zaawansowanych cyberprzestępców, którym na ogół udaje się pokonać systemy zabezpieczeń w innych sieciach. Fidelis zapewnia wgląd, kontekst i szybkość niezbędne do rozpoznawania zagrożeń i udaremniania prób kradzieży danych.
  1. Identyfikacja ataków niewykrywalnych przez inne rozwiązania.
  2. Identyfikowanie i blokowanie ukierunkowanych ataków w zarodku.
  3. Korelowanie pozornie niepowiązanych zdarzeń i zachowań w sieci.
  4. Szybsze wykrywanie incydentów i radzenie sobie z nimi.
 
Architektura systemu Fidelis Network
 
Fidelis Network posiada dwupoziomową architekturę "Deep Session Inspection", która składa się z sond umieszczonych wewnątrz całej sieci w celu wykrywania i/lub zapobiegania incydentom bezpieczeństwa, a także centralnej konsoli zarządzania - CommandPost ™, służącej do dystrybucji polityk oraz zbierania rejestrów. Każdy z tych składników jest dostarczany w postaci wstępnie skonfigurowanej sieci lub urządzenia wirtualnego.

Wszelkie sesje naruszające polityki są wykrywane przez sondy i przekierowywane do konsoli CommandPost w celu stworzenia alarmu, wyśledzenia zagrożenia i zarchiwizowania. Wszelkie zmiany w politykach, administracja użytkownikami oraz konfiguracja systemu odbywa się za pomocą konsoli CommandPost.

 
 
Fidelis Endpoint
Fidelis Endpoint udostępnia dbającym o bezpieczeństwo klientom narzędzia umożliwiające zdecydowane reagowanie na przypadki naruszenia zabepieczeń, ich weryfikację i neutralizację w czasie wielokrotnie krótszym niż w przypadku stosowania tradycyjnych rozwiązań.
Fidelis Endpoint zapewnia zespołom ds. bezpieczeństwa wgląd, kontekst i automatyzację, ktore są potrzebne do osiągnięcia celów takich jak:
  • Identyfikowanie i blokowanie ukierunkowanych ataków w zarodku.
  • Synchronizację działań z innymi narzędziami bezpieczeństwa (SIEM, firewall, systemy monitorujące).
  • Podejmowanie szybszych i trafniejszych decyzji.
  • Szybsze neutralizowanie incydentów.
 
maxresdefault