SYSTEM UWIERZYTELNIANIA
 
CERB to innowacyjny system wieloskładnikowego uwierzytelnienia użytkowników, dzięki któremu logowanie do różnych usług i środowisk staje się bezpieczniejsze i łatwiejsze. To narzędzie do scentralizowanego zarządzania użytkownikami i kontroli dostępu do zasobów z wykorzystaniem najbardziej nowoczesnych metod uwierzytelnienia.
WHEEL Systems jako jedna z pierwszych na świecie firm wykorzystała telefon komórkowy w procesie uwierzytelnienia. W ramach CERB'a dostępna jest aplikacja CERBToken (dawniej JavaToken), która potrafi generować jednorazowe hasła oraz potwierdzać transakcje - wszystko w trybie offline tj. bez konieczności łączenia się z sewerem. Wystarczy ściągnąć aplikacje na telefon (podobnie jak ściąga się inne aplikacje czy gry) i w tym momencie aplikacja na telefonie staje się sprzętowym tokenem gwarantując silne bezpieczeństwo logowania.

Istnieje również możliwość, by hasła były wysyłane z wykorzystaniem technologii SMS. Popularna metoda, spotykana w bankowości elektronicznej lub w serwisach www operatorów komórkowych, gdzie użytkownik podaje swój login a SMS'em dostaje jednorazowe hasło. Taką funkcjonalność również oferuje CERB. Oczywiście hasła otrzymane w ten sposób mogą być wykorzystane również do logowania do innych usług dostępnych w danym środowisku.

Użytkownicy bez telefonów komórkowych mogą skorzystać z haseł statycznych, kart typu TAN (popularne "karty-zdrapki", listy haseł jednorazowych) a także z tokenów sprzętowych firm trzecich. Wszystko to z wykorzystaniem CERB'a i jednego systemu do zarządzania - funkcjonalność ta została zaimplementowana w samym systemie CERB.